درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی تکذیب شد/ حال عمومی رئیس مجلس خبرگان خوب است

سید محمد نوری، مسئول دفتر آیت الله هاشمی شاهرودی، ضمن تاکید بر سلامتی کامل ایشان، خبرهای منتشر شده در فضای مجازی را کذب دانست.