نوکیا صاحب درآمدهای آلکاتل تا سال ۲۰۱۴ است

نوکیا در سال ۲۰۱۶ برند فرانسوی آلکاتلرا تصاحب کرد تا رقابتی بهتر با رقبایی مثل هواویداشته باشد. آلکاتل هم مثل هواوی در عرصه‌ی تجهیزات شبکه و همین‌طور گوشی‌ها فعالیت می‌کند.