یک بار دیگر صدای پای هالووین به گوش می‌رسد. مراسمی که گرچه سنتی غربی است، اما در کشورهای مشرق زمین نیز مورد توجه قرار دارد. هر سال به مناسبت برگزاری این مراسم، مهمانی‌های مختلفی برگزار می‌شود که به ویژه مورد توجه کودکان قرار دارد. به همین خاطر تهیه خوراکی‌هایی با تم هالووین ایده جالبی خواهد بود.

هالووین اگرچه جشنی مذهبی است، اما اغلب به شکلی ترسناک برگزار می‌شود. پس قاعدتا چندان جای تعجب نیست که برای تهیه انواع خوراکی و نوشیدنی‌های مخصوص مهمانی‌های هالووینی شاهد حضور مخلوقات دنیای ترس همچون خون آشام، مومیایی، فرانکشتاین، جادوگر، ارواح و دیگر موجودات ترسناک هستیم.

مقاله مرتبط: هالووین ۲۰۱۷: گلچینی از تزئینات جالب کیک

در ادامه همراه ما باشید تا تعدادی از ایده‌های بامزه برای تهیه خوراکی‌های هالووین را مرور کنیم. در فرصتی دیگر دستور تهیه تعدادی از این خوراکی‌ها را نیز با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.

Banana-Ghosts-and-Berry-Ghoulsexps159285UH2464847B03096bCRMS-1024x1024
Boo-rrific-Kissesexps28440UH142930C03271bCRMS-1024x1024
Candy-Corn-Ice-Cream-Sandwichesexps157737UH2860596A07165bCRMS-1-1024x1024
Caramel-Cashew-Cake-Popsexps162396BSF2679079C06159bCRMS-1-1024x1024
Caramel-Corn-Treatsexps48722TH132104D07026bCRMS-1024x1024
Choco-Owlsexps161699UH2464847C05111bRMS-1024x1024
exps160102UH153291A04302b-1024x1024
exps166430CC143384B05205b-2-1024x1024
exps178483UH153291A04301b-1024x1024
exps185037UH142930D05137b-1024x1024
exps190163UH153291C05012b-1024x1024
exps190196UH153291B04295b-1-1024x1024
exps201865UH153291A04292b-2-1024x1024
EXPSHBKZ16172396B05048b-1024x1024
Goblin-Chewiesexps7461UH2860596B07164bRMS-2-1024x1024
Halloween-Candy-Barkexps166771TH132767A05031bCRMS-1-1024x1024
Halloween-Pretzel-Treatsexps49160SD1999444C062211bCRMS-1024x1024
Halloween-Witch-Hatsexps123959TH2379801B06256bCRMS-1024x1024
Jack-o-Lantern-Popsexps34089SD132779B06043bCRMS-1-1024x1024
Marshmallow-Ghostsexps16793UH2464847B03124bRMS-1024x1024
Peanut-Butter-Popcorn-Ballsexps38367UH142930D03265bRMS-1024x1024
Pumpkin-Whoopie-PiesEXPSUCSBZ1716705C05255b-1024x1024
Spider-Nest-Candiesexps163461UH2860596A08012bCRMS-2-1024x1024
Sweet-n-Spicy-Halloween-Munchexps29371UH142930D03263bRMS-1-1024x1024
White-Fright-Cakeexps159638UH2464847A03153bCRMS-1024x1024