آفتاب سوختگی شدید یک دونده‌ی فوق مارتن در یک مسیر ۱۱۱ کیلومتری باعث ایجاد تاول‌های بسیار بزرگی شد که از زیر پوستش مانند حباب سر درآوردند.

جولی نیسبت؛ دونده فوق ماراتن

به طوری که وقتی روز بعد، باندهای دور پای خود را باز کرد و تاول‌های بزرگی را بر روی پوست پای خود دید.

این آفتاب سوختگی شدید که باعث تاول و تورم شدید پوست جولی شده بود وی را راهی بیمارستان کرد.

تاول‌های پاهای جولی در اثر آفتاب سوختگی
تاول‌های پاهای جولی در اثر آفتاب سوختگی
پاهای جولی پس از باز کردن زانوبندها

وی با اشتراک تصاویر آفتاب سوختگی پاهایش در توئیتر اظهار امیدواری کرد که به زودی زود بتواند دوباره شروع به دویدن کند.

وی گفت:

شادی حاصل از دویدن این مسیر با این آفتاب سوختگی از من گرفته شد...در طی این اتفاق نزدیک به ۲ کیلوگرم از وزن من کاهش پیدا کرد. هر بار که یکی از یک آبله‌های نارنجی رنگ خشک می‌شود احتمالا نزدیک به ۲ کیلوگرم از وزنم کم خواهد شد.

هنوز علت این تاول‌ها مشخص نیست و جولی بر این باور است که این‌ها نتیجه‌ی نوعی سوختگی است.

روز قبل هم یک باغبان اسکاتلندی در حین کار در گرمای تابستان متوجه تاول‌های بزرگی شد که نوعی از سوختگی درجه‌ی دو بود.