نتایج یک مطالعه‌ی جدید نشان داده است که خوردن ماهی می‌تواند به کاهش درد مفاصل و روماتیسم مفصلی منجر شود.

به گرارش پایگاه خبری ۷۲۴ و به نقل از نیویورک تایمز، محققان طی یک مطالعه‌ی گسترده، ۱۷۶ نفر را مورد بررسی قرار دارند و در پژوهش خود آزمون های فیزیکی و آزمایش خون را لحاظ کردند. ضمن این که پرسش‌نامه‌هایی به افراد داده شد که میزان مصرف انواع مختلف ماهی‌های غیر سرخ شدنی را جویا می‌شد.

در این مطالعه، شرکت کنندگان مصرف کننده‌ی ماهی به چند گروه تقسیم‌بندی شدند: در این گروه‌ها، افراد به صورت یک بار در ماه، یک یا دو بار در هفته و بیش از دو بار در هفته، ماهی مصرف می‌کردند. برای بررسی شدت علایم روماتیسم مفصلی در آن‌ها از فاکتوری به عنوان «نمره‌ی فعالیت بیماری» استفاده شد.

پس از کنترل مواردی چون نژاد، جنس، شاخص توده‌ی بدنی، مصرف یا عدم مصرف سیگار، سطح آموزشی، استفاده از مکمل روغن ماهی، طول مدت علائم روماتیسم مفصلی و ویژگی های رفتاری و سلامتی، مشاهده شد که نمره‌ی فعالیت بیماری در گروهی که مصرف ماهی بیشتری داشته، کاهش پیدا کرده است.

دکتر سارا تدزچی، سرپرست این تیم مطالعاتی گفت:

این مطالعه جنبه‌ی مشاهده‌ای دارد و علت و معلولی را اثبات نمی‌کند.

با این حال، بنا بر همین مشاهده، افرادی که مصرف ماهی قابل توجهی داشتند، شاهد درد و تورم کم‌تری نسبت به سایرین بودند. دکتر تدزچی افزود:

 قدرت اثربخشی این مشاهده بسیار بالا بود. به طوری که یک سوم تاثیر درمانی داروی استاندارد درمان روماتیسم مفصلی یعنی متوترکسات در مصرف ماهی مشاهده شد.