طی یک روش درمانی آزمایشی، ثابت شد که یوگا‌ می‌تواند در درمان فیزیکی کمر درد نقش موثری داشته باشد.

نتایج این مطالعه که در سالنامه‌ی طب داخلی منتشر شد، شامل ۳۲۰ شرکت کننده‌ی بین ۱۸ تا ۶۴ سالی بودند که از کمر درد مداوم رنج‌ می‌بردند. محققان افراد را به سه گروه تقسیم بندی کردند: آن ها در یک گروه تاثیر اقداماتی چون ۱۲ جلسه‌ی هفتگی یوگا به همراه یک مربی، در گروهی دیگر ۱۵ جلسه‌ی درمان فیزیکی و در سومین گروه هم تاثیر جزوات آموزشی در خصوص کمردرد را بررسی کردند. به این ترتیب شدت درد و ناتوانی شرکت کنندگان با توجه به پرس شنامه‌های پر شده توسط آن‌ها اندازه گیری شد.

در گروهی که افراد به سراغ یوگا و درمان فیزیکی رفته بودند، درد نصف شرکت کنندگان کاهش یافته و نیمی دیگر دوز داروهای خود را کاهش داده بودند. نتایج گروهی که با جزوه ها و مطالب مروبط به درمان کمرد درد پیش رفته بودند، نتایج رضایت بخشی مشاهده نشد. در این گروه فقط یک پنجم افراد روند بهبود پیدا کرده بودند که از میان آن‌ها، ۱۴ درصد  دردشان کاهش پیدا کرده بود و ۲۵ درصد آن ها هم داروی خود را کم کرده بودند.

ظاهرا گروه فعال در یوگا نتایج بهتری از افراد حاضر در درمان های فیزیکی و افراد گروه مطالعه‌ی جزوه از خود نشان دادند. در طول این مطالعه، پارامترهایی چون سن و سال، درآمد، شاخص توده بدنی، داروها و دیگر موارد توسط پژوهشگران کنترل شد.

جانیس واینبرگ، مدیر دانشکده ی بهداشت عمومی دانشگاه بوستون و نویسنده ی ارشد این مطالعه گفت:

به دوستانم پیشنهاد‌ می‌کنم که برای درمان کمر درد به سراغ یوگا بروند. این اقدام علاوه بر این که مقرون به صرفه است و‌ می‌توان در منزل یا به همراه دیگر گروه‌های حمایتی انجام داد، مزایای بسیاری هم برای سلامت ذهن هم دارد.