با فرا رسیدن فصل تابستان، پا یکی از چالشی‌ترین اعضای بدن در مواجهه با بحران گرما است. در این میان کفش‌های جلو بسته‌ی گذشته چندان جوابگو نیستند و طبیعتا باید به دنبال تهیه‌ی کفش‌های سبک‌تر و بازتر باشیم. صندل‌ها جزو کفش‌های محبوب دوران تابستان هستند که می‌توانند اجازه‌ی تنفس به پاهای ما را دهند.

مطالب مرتبط با کرونا در ۷۲۴پرس

در این مطلب به معرفی آخرین مدل صندل‌ها و کفش‌های تابستانی پرداخته‌ایم که برخی از آن‌ها مناسب محیط‌های روزمره و برخی هم مناسب محیط‌های مهمانی هستند.

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
3
4
5
6
7
8
9