با فرا رسیدن فصل تابستان، پا یکی از چالشی‌ترین اعضای بدن در مواجهه با بحران گرما است. در این میان کفش‌های جلو بسته‌ی گذشته چندان جوابگو نیستند و طبیعتا باید به دنبال تهیه‌ی کفش‌های سبک‌تر و بازتر باشیم. صندل‌ها جزو کفش‌های محبوب دوران تابستان هستند که می‌توانند اجازه‌ی تنفس به پاهای ما را دهند.

در این مطلب به معرفی آخرین مدل صندل‌ها و کفش‌های تابستانی پرداخته‌ایم که برخی از آن‌ها مناسب محیط‌های روزمره و برخی هم مناسب محیط‌های مهمانی هستند.

1
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2
20
3
4
5
6
7
8
9