حکم شک در قضای روزه ازمنظر مقام معظم رهبری در ادامه تقدیم شما همراهان ۷۲۴پرس می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری درخصوص حکم شک در قضای روزه عنوان کرد:

در صورتی که یقین به اشتغال قبلی ذمّه خود دارید، واجب است به مقداری که موجب یقین به انجام تکلیف می‌شود، روزه قضا بگیرید