حکم شرعی کفاره روزه میت در قالب یک استفتاء از مقام معظم رهبری پرسیده شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری در خصوص حکم رهبری درباره کفاره روزه میت، اطلاع رسانی کرد.

سؤال: اگر شخصی فوت کند، چه کسی باید کفّاره روزه او را بپردازد؟ آیا بر پسران و دختران وی دادن کفّاره واجب است یا شخص دیگری هم می‌تواند آن را بدهد؟

جواب: کفّاره روزه که بر پدر واجب است، اگر به نحو تخییری بوده است، یعنی وی هم توانایی روزه گرفتن را داشته و هم اطعام را، در این صورت اگر بتوان آن را از تَرَکه خارج کرد، از آن برداشت می‌شود و در غیر این صورت بنا بر احتیاط بر پسر بزرگتر واجب است که روزه را بگیرد.