بانک مرکزی بخشنامه‌ای به شبکه‌ی بانکی ابلاغ کرده است که به موجب آن افراد می‌توانند بسته به تعداد خانوار مبلغی به عنوان وام بانکی دریافت کنند و قسط‌های آن‌ها توسط یارانه‌ی واریزی از حساب آن‌ها برداشته شود.

طبق این بخشنامه‌ی بانک مرکزی تمام سرپرستان خانواده می‌توانند از این امکان استفاده کنند. اوایل صحبت از این بود که قرار نیست برای برخورداری از این امکان وام، سفته یا چک ضمانتی از افراد گرفته شود. اما بند شانزدهم که به این بخشنامه اضافه شده، لزوم دریافت ضمانت از سمت وام گیرنده را الزامی تلقی کرده است که این مسئله می‌تواند باعث محدودیت برخورداری عموم از این فرصت تسهیلاتی شود.

مهلت بازپرداخت تسهیلات هم به تشخیص موسسه‌ی مالی است که حداقل سه سال و حداکثر ۵ سال خواهد بود. سود این تسهیلات بر اساس مصوبه‌ی شورای پول و اعتبار در در حال حاضر ۱۸ درصد گزارش شده است.

به موجب این بخشنامه، سرپرست بسته به تعداد اعضای خانواده می‌تواند وام مشخصی دریافت کند.

تعداد خانوار سقف مبلغ وام با اقساط 36 ماهه مبلغ قسط ماهانه
خانوار تک نفره یک میلیون و 260 هزار تومان 45 هزار و 500 تومان
خانوار دو نفره دو میلیون و 520 هزار تومان 91 هزار تومان
خانوار سه نفره 3 میلیون و 780 هزار تومان 136 هزار تومان
خانوار چهار نفره 5 میلیون تومان 180 هزار تومان