برای تهیه شربت خاکشیر، نیاز به شستن خاکشیر هست؛ دانه های ریز خاکشیر شستن آن را برای ما دشوار می‌کند که در ادامه طرز شستن صحیح آن را فرا می‌گیریم.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، خاکشیر شربت سنتی ایرانیان در ایام ماه رمضان، نوشیدنی مناسب برای رفع تشنگی محسوب می‌شود.

برای شستن خاکشیر باید مقداری از آن را در یک کاسه بزرگ ریخته و به آن آب اضافه کنیم.

در این مرحله خاکشیر حالت گلوگه ای به خود گرفته است و باید با یک قاشق آن را هم بزنیم تا ته نشین شود.

در صورتی که خاکشیر با برگ و خاشاک مخلوط شده است، با خیساندن آن، این برگ ها بر روی سطح آب شناور می‌شود. سپس باید آب ظرف را به آرامی خالی کرد و دوباره کاسه محتوای خاکشیر را پر آب کرده و کنار می گذاریم، با بالا آمدن خاشاک، دوباره آب ظرف را خالی می‌کنیم؛ این کار را تا جایی ادامه می‌دهیم که آب خاکشیر زلال شود.

برای جدا کردن خاک از خاکشیر باید ظرفی دیگر برداشت که بهتر است از جنس روی باشد؛ با هم زدن آرام خاکشیر، آن را به ظرف خالی می‌ریزیم . با تکرار چندباره این حرکت، خاک و شن خاکشیر که در ته ظرف ته نشین شده، از دانه‌های خاکشیر جدا می شود.