رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران، موهای روی بدن دام ها رامکانی برای تکثیر حشره ناقل بیماری کریمه کنگو دانست و ایجاد دامداری های صنعتی در کشور را برای کاهش این بیماری بسیار ضروری عنوان کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، محمد حسین عزیزی با بیان اینکه کنه مهم ترین عامل ابتلابه تب کنگو است گفت: این حشره در فصل تابستان به علت گرما بیشتر تکثیر می‌شود که در این خصوص شرایط نگه داری دام باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد. 

وی بدن دام ها را به دلیل داشتن موهای بسیار و پشم مکانی برای رشداین حشره دانست و اظهار کرد: گوسفند و شتر و اسب بیشتر در معرض این بیماری هستند.

عزیزی سریعترین راه انتقال بیماری از حیوانات به انسان ها را از فضای کنه های تکثیر یافته در طبیعت عنوان کرد و دامداری صنعتی را به علت محافظت ویژه از دام هایشان، مانعی برسرراه انتقال این بیماری برشمرد.

رئیس انجمن علوم و صنایع غذایی ایران از کاهش رشد و تکثیر کنه در دام دامداری های صنعتی خبر داد و خاطر نشان کرد: «با این حال به علت اینکه برخی زندگی عشایری داشته و گله داری گوسفند می‌کنند، احتمال روبه رو شدن با این بیماری را برای آن ها دو چندان می‌کند.

وی ایجاد دامداری صنعتی در کشور برای پرورش دام را سبب کاهش انتقال بیماری کریمه کنگو دانست و سم پاشی دام ها را به طور مداوم راهکاری برای از بین بردن کنه های مخفی روی بدن دام عنوان کرد.

وی ادامه داد: در این راستا دامپزشکان می‌توانند نظارت دقیق تر و هرچه بهتری به سلامت دام ها داشته باشند.

عزیزی از روستاییان و دامپروران در خواست کرد تا منازلشان را که در نزدیکی محل دام قرار گرفته است سمپاشی نمایند تا عاری از وجود حشره ناقل این بیماری شود.