حمله افراد مهاجم ممکن است در هرجایی از مکان های عمومی و پررفت و آمد اتفاق بیفتد و این مردم هستند که باید بدانند چگونه و چطورجان خود را نجات دهند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، احتمال وقوع حمله دور از انتظار است، اما باید برای رو به رو شدن با آن آمادگی های لازم را داشته باشیم:

آماده سازی ذهن

فردی که صدای شلیک گلوله را با صدای دیگری در ذهن خود به اشتباه می‌گیرد (از جمله صدای ترقه) آمادگی ذهنی کافی برای بروز .اکنش به موقع را ندارد.

تصمیم گیری سریع و نجات جان توسط خود فرد

فردی که به موقع و به سرعت بتواند هنگام وقوع هرحادثه ای خود را نجات دهد احتمال آسیب را کاهش می‌دهد.

دور شدن از موقعیت فعلی بوجود آمده در محل

درصورتی که به موقع فرار کنید دیگر فردی قادربه مشاهده و آسیب رساندن به شما نخواهد بود؛ اما در صورت تاخیر این امر تنها باید برای نجات جانتان در مکانی از جمله پشت یک درخت یا دیوار  پناه بگیرید.

عدم مواجه با طرف مهاجم

افرادی که به فنون رزمی آشنایی ندارند و مهارت های لازم در این خصوص را کسب نکرده‌اند از حمله به فرد مهاجم جدا خوددار ی کنند؛ چرا که برخی از آنها شاید لباس های ضدگلوله پوشیده باشند یا موارد قابل انفجار با خود به همراه داشته باشند.

دور شدن خیلی زیاد از محل واقعه

علاوه بر دور شدن خیلی زیاد از محل واقعه، در مکانی مطمئن پنهان شده یا از پلیس یاری بجویید و از رفت و آمد در گروه‌های بزرگ و پیمودن مسیر با استفاده از وسایل عمومی و داخل شهری پرهیز نمایید. 

یاری کردن یکدیگر

تنها راه نجات برای اینکه هنگام قرار گیری جلوی پله های اضطراری فردی بازنماند، کمک افراد به یکدیگر است.