همیشه مقدار مورد نیاز مواد غذایی برای طبخ غذا از علامت سوال‌های آشپزی است. البته کدبانوهای باتجربه پس از مدتی پیمانه دست‌شان می‌آید و به طور تقریبی می‌دانند که برای این جمعیت از چه مقدار ماده‌ی غذایی باید استفاده کرد.

با این حال، هر از گاهی ابزارهای کارآمدی معرفی می‌شوند که می‌توانند این اندازه‌گیری را دقیق‌تر کرده  و به تازه آشپزها هم کمک کنند.

پیش از این از سوراخ وسط کفگیر ماکارونی برای تعیین مقدار ماکارونی مورد نیاز برای هر نفر استفاده می‌شد. بنابر اعلام اداره کشاورزی کشور آمریکا اندازه مناسب برای این سوراخ پرکاربرد برابر با نصف فنجان است.

اکنون وسیله‌ی جدید دیگری معرفی شده است که میزان ماکارونی مورد نیاز را بر اساس سن و سال پیمانه می‌کند. قالب اسب شکل هم مخصوص افراد خوش اشتهایی است که به راحتی سیر نمی‌شوند!