ثبت نام و پذیرش دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد در پایه‌های ورودی دوره‌های ابتدایی، متوسطه اول و دوم تنها از طریق سامانه سجا انجام می‌گیرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، ضوابط و شرایط ثبت‌نام مدارس شاهد در سال تحصیلی 97ـ96 اعلام شد.

ترکیب دانش‌آموزی مدارس شاهد شامل دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد است؛ فرزندان شاهد شامل فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان 50 درصد و بالاتر است که ثبت‌نام این دانش‌آموزان در مدارس شاهد پس از ثبت اطلاعات در سامانه سجا در موعد مقرر و با ارائه مدارک توسط اولیاء به مدرسه به صورت قطعی انجام می‌شود.

در خصوص دانش‌آموزان غیرشاهد، دانش‌آموزان با اولویت ایثارگری و سایر اولویت‌ها هستند که ثبت‌نام آنها در دو مرحله ثبت‌نام موقت و ثبت‌نام قطعی به شیوه امتیازبندی از طریق سامانه سجا انجام می‌شود و ثبت‌نام قطعی این افراد منوط به کسب امتیاز و احراز سایر شرایط مندرج در شیوه نامه ثبت‌نام مدارس شاهد است.

شرایط عمومی ثبت‌نام دانش‌آموزان شاهد و غیرشاهد شامل دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رفتاری، رعایت شئونات و پوشش مناسب با دوره تحصیلی و سن دانش‌آموزان، التزام و پایبندی خانواده به حفظ ارزش‌های اسلامی و تربیت دینی، رعایت مقررات و آیین‌نامه‌های انضباطی،‌ تربیتی و آموزشی مدارس شاهد و سکونت در محدوده تعیین شده برای متقاضیان ثبت‌نام است.

احراز شرایط عمومی ذکر شده از طریق بررسی سوابق تحصیلی و تربیتی دانش‌آموز با حضور دانش‌آموزان و والدین آنها انجام می‌شود.

تعیین محدوده ثبت‌نام در مناطق و شهرستان‌ها به عهده ستاد اجرایی شاهد استان است و امکان ثبت‌نام موقت برای فرزندان فرهنگیان و کارمندان بنیاد شهید در محدوده محل کار با مجوز اداره شاهد وجود دارد.

ثبت‌نام و پذیرش دانش‌آموزان شاهد