حکم ناتوانی از گرفتن روزه در آغاز بلوغ از منظر مقام معظم رهبری در سایت ایشان منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری درباره حکم ناتوانی از گرفتن روزه در آغاز بلوغ چنین نوشت:

سؤال: دختری که به سن تکلیف رسیده، ولی به علت ضعف جسمانی توانایی روزه گرفتن ندارد، و بعد از ماه مبارک رمضان هم نمی‌‌تواند قضای آن را به‌جا آورد تا این‌که ماه رمضان سال بعد فرا می‌‌ رسد، چه حکمی‌‌ دارد؟

جواب: ناتوانی از گرفتن روزه و قضای آن به مجرد ضعف و عدم قدرت موجب سقوط قضای روزه نمی‌‌‌شود؛ بلکه قضای روزه‌‌های ماه رمضان که از او فوت شده، بر وی واجب است.