حکم استفاده از سرمه چشم برای بانوان از کانال تلگرامی فتاوای رهبرمعظم انقلاب منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724،به نقل از کانال تلگرام  فتاوای رهبر انقلاب:

آیا براى خانم‌ها استفاده از سرمه چشم در صورت رؤیت آن توسط نامحرم اشکال دارد؟

اگر زینت باشد و موجب جلب توجه نامحرم گردد، اشکال دارد.