حکم شرعی تاخیر در پرداخت خمس از سال خمسی به سال دیگر در کانال تلگرام  فتاوای رهبر انقلاب منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724،  از رهبر انقلاب اسلامی چنین سوال شد: تأخیر پرداخت خمس تا سال آینده چه حکمی دارد؟

تأخیر پرداخت خمس از سال خمسی به سال دیگر جایز نیست، هرچند هر وقت آن را بپردازد ادای بدهی حاصل می‏‌شود.