چندی پیش در خبرها آماده بود که کمسیون قضایی مجلس قصد دارد تا قانون اعدام قاچاقچیان مواد مخدر را لغو کند. مصوبه‌ی جزئیات لغو این قانون اخیرا توسط حجت‌الاسلام نوروزی بیان شد.

در متن قدیم این قانون، ساخت، تولید، توزیع و فرورش و وارد کردن مواد مخدر مشروط به اینکه بالای ۵۰ کیلوگرم باشد و در ماده هشت بیشتر از یک کیلوگرم باشد، با مجازات اعدام همراه بود و در قانون جدید این بند به طور کلی حذف شد.

حجت‌الاسلام نورزی در ادامه گفت که مجازات اعدام در خصوص مباشرانی که در این زمینه از سلاح گرم استفاده می‌کنند، ا از افراد زیر ۱۸ سال در کار مواد مخدر استفاده می کنند یا سرکردگی و سرمایه‌گذاری باندهای مواد مخدر را به عهده دارند به قوت خود جاری است. ضمن این که افرادی که سابقه‌ی بیش از ۱۵ سال حبس به علت فعالیت در زمینه‌ی مواد مخدر را داشته‌اند اعدام خواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که «تکلیف آن دسته از قاچاقچیانی که طبق قانون قدیم به اعدام محکوم شده‌اند چیست؟» گفت که در مورد آن‌ها هم قانون جدید اجرا خواهد شد و به حبس‌های بیش از ۲۵ سال و جزایی نقدی صد میلیون تومان و یک میلیارد تومان محکوم می‌شوند.

آمارهای تقریبی عنوان می‌کند که حدود ۴۰۰۰ قاچاقچی محکوم به اعدام پس از اجرای این قانون از طناب دار نجات پیدا می‌کنند.