یکی از نکاتی که در خصوص خانه‌های مردم بریتانیا جالب است، این است که شیرهای آب سرد و گرم آن‌ها جدا از یکدیگر بوده و حالت اختلاط ندارند. در این مطلب به بیان سه دلیل این موضوع پرداخته‌ایم.

دلیل ۱: این مسئله تاریخی است!

قدمت اکثر منازل در بریتانیا به قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم می‌رسد که در آن دوران هنوز از میکسر آب لوله کشی و شیرآلات مدرن خبری نبود.

پس از روی کار آمدن لوله کشی، سیستم ساد‌ه‌ای طراحی شد که طی آن آب سرد به طور مستقیم از شبکه‌ی آب به آشپزخانه منتقل می‌شد. آب داغ هم بعدا به طور جداگانه اضافه شد و این گونه شد که شکل این سیستم به این صورت در امد!

دلیل ۲: احترام به قانون

در انگلستان، قانونی وجود دارد که مخلوط کردن آب سرد و آب گرم حاصل از دیگ بخار را ممنوع اعلام کرده است. در واقع هیچ مقر حرارت مرکزی در این کشور وجود ندارد و تمام خانه‌ها یک ستون گاز دارند که نقش همان حرارت مرکزی را ایفا می‌کند.

پیش از این، یک استوانه‌ی مخصوص فلزی جزو اجباری دیگ بخار بود. وقتی آب حالت ماندگی می‌گرفت استوانه دچار زنگ زدگی می‌شد و آب موجود، دیگر برای نوشیدن مناسب نبود. ظاهرا چنین پدیده‌ای مانع مردم برای عدم اختلاط آب‌های سرد و گرم نشد. از این رو قانونی در این خصوص تصویب شد و اختلاط آب سرد و گرم را ممنوع اعلام کرد.

دلیل ۳: رویکرد اقتصادی 

وقتی شیر آب گرم و سرد حالت جداگانه دارد، از آب به اندازه‌ای که می‌خواهید استفاده می‌کنید و آب اضافی هدر نمی‌رود. اما وقتی امکان اختلاط وجود داشته باشد، مدت زمانی صرف این می‌شود که آب به دمای مورد نظر شما برسد و همین موضوع باعث هدر رفت آب می‌شود.