محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور به تازگی اعلام کرده است که هر هفته حدود ۱۶ تا ۲۰ هزار کانال تلگرامی فیلتر می‌شود. وی این اقدام را کافی ندانسته و می‌گوید باید شبکه‌ی ملی اطلاعات به وجود آید.

با توجه به نزدیک شدن انتخابات مربوط به ریاست جمهوری و شورای شهر در ماه آینده، دادستان کل کشور عنوان کرد که نظارت جدی بر فضای مجازی در این دوران صورت خواهد گرفت و به افراد اجازه نخواهند داد که با استفاده از فضای مجازی جو تخریب علیه دیگران ایجاد کنند.

این در حالی است که موضوع به فیلترینگ محدود نشده و حدود ۱۲ نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی اصلاح طلب یا حامی دولت در روزهای آخر سال ۹۵ بازداشت شده‌اند.