قولنامه هم مانند دیگر قراردادهای مکتوب است که به منظور تعهد و قول گرفتن انجام می‌شود و از نظر قضایی ارزش قانونی دارد.

قولنامه در شرایطی انجام می‌شود که افراد قصد خرید یا فروشی ملک یا وسیله‌ای مانند خودرو را دارند؛ اما شرایط خرید هنوز به صورت کامل فراهم نشده است. برای مثال خریدار پول کافی ندارد یا استعلام‌هایی از دارایی یا نیروی انتظامی یا دیگر سازمان‌ها برای قطعی شدن خرید ضروری است.

در قولنامه ماده‌ای به نام «وجه التزام» وجود دارد که به موجب آن در صورت عدم رعایت تعهدات توسط یکی از طرفین، به عنوان خسارت به طرف دیگر پرداخت خواهد شد. نکته‌ای که در این خصوص وجود دارد این است که کسی می‌تواند وجه التزام را مطالبه کند که خود به تعهداتش عمل کرده باشد.

قراردادهایی که با عنوان قولنامه در بنگاه‌های معاملاتی  یا بیرون از آنجا تنظیم می‌شود سند عادی تلقی می‌شود. به همین دلیل خریدار و فروشنده باید نهایت دقت را در تنظیم آن به خرج دهند. برای انجام یک معامله‌ی بدون دغدغه و بدون امکان سوء استفاده بهتر است که این موارد در تنظیم قولنامه رعایت شود:

  • از توانایی خرید طرف خریدار اطمینان حاصل کنید. از طرفی شرایطی در قولنامه درج کنید که به موجب آن در صورت عدم پرداخت به موقع وجه از طرف خریدار، حق فسخ معامله با دریافت خسارت را داشته باشید.
  • مورد معامله را وقتی تحویل خریدار دهید که دو سوم مبلغ آن را دریافت کرده و مابقی را پس از ثبت سند به نام خریدار دریافت کنید.
  • در صورتی که وجود عیب و ایراد در مورد معامله، آن را در قولنامه به صورت واضح و شفاف بیان کنید تا بعدا ادعایی به وجود نیاید.
  • حتما در زمان امضای قولنامه، دو نفر عادل را به عنوان شاهد داشته باشید.
  • در صورتی که وجه به صورت چک دریافت شود حتما از آن کپی گرفته شود و در نسخه‌ی کپی هم امضای خریدار قید شود. این مورد در حالتی که چک به نام شخص خریدار نباشد، بیشتر تاکید می‌شود.