تاریخ بشر جنگ‌های زیادی را به خود دیده که باعث ریخته شدن خون‌های زیادی شده است. در این مطلب به معرفی خون‌بارترین جنگ‌های تاریخ خواهیم پرداخت.

جنگ فعالیتی است که در آن افراد با موجودیت یکدیگر درگیر می‌شوند. دیکشنری آکسفورد جنگ را به عنوان «وضعیتی که در آن درگیری مسلحانه بین کشورها یا گروه‌های مختلف داخل یک کشور رخ می‌دهد» تعریف می‌کند. بشر بارها برای اثبات تسلط و برتری‌اش، جنگ‌های مرگبار راه انداخته است. حال آن که نتایج به دست آمده، ارزش تخریب‌های به وجود آمده را نداشته است.

فهرست پیش رو جنگ‌هایی را معرفی می‌کند که در آن بیشترین تلفات انسانی گزارش شده است:

۱. جنگ جهانی دوم

 این جنگ از سال ۱۹۳۹ تا ۱۹۴۵ ادامه پیدا کرد و با بیش از ۷۰ میلیون کشته خونین‌ترین جنگ تاریخ شناخته شد. در این جنگ، قدرت‌های بزرگ دنیا در دو گروه متحدین و متفقین درگیر بودند و تنها جنگی بود که در آن از سلاح‌های هسته‌ای استفاده شد. کشتار وسیعی که در این جنگ اتفاق افتاد سیاست‌های جهان را برای همیشه تغییر داد.

۲.  فتوحات مغول

 فتوحات مغول در اروپا یکی از شدیدترین جنگ‌های تاریخ است. این جنگ در اوایل قرن ۱۳ شروع شد و مغول‌ها توانستند ۲۰ درصد جهان را تحت سلطه‌ی خود درآورند. شمار کشته شدگان در طول این فتوحات ۶۰ تا ۷۰ میلیون نفر گزارش شده است. در داستان‌های تاریخی این طور روایت شده است که ۱۰۰ هزار نفر از مردم چین برای این که به دست مغول‌های تشنه به خون نیفتند، خودکشی کردند!

۳. جنگ جهانی اول

 اولین جنگی که در مقیاس جهانی اتفاق افتاد و به جنگ بزرگ هم معروف بود. جنگ جهانی اول از سال ۱۹۱۴ تا ۱۹۱۸ طول کشید و نتیجه‌ی آن پیروزی بریتانیا، فرانسه، روسیه بر آلمان، ایتالیا، اتریش و مجارستان بود. پس از این، جامعه‌ی ملل به منظور برقراری صلح جهانی برپا شد، اما عملکرد موفقی نداشت؛ چرا که در نهایت جنگ جهانی دوم به پا شد.

۴. فتح منچو در چین

پیروزی سلسله‌ی چینگ بر سلسله‌ی مینگ در طی جنگی ۶۰ ساله در قرن هفدهم شکل گرفت. در این جنگ، چین ۲۵ میلیون نفر از جمعیت خود را از دست داد و سلسله‌ی چینگ تا سال ۱۹۰۰ میلادی بر چین حکومت کرد تا این که جمهوری چین شکل گرفت.

۵.  جنگ‌های ناپلئون

جنگ‌های ناپلئون که به دنبال تحریکات انقلاب فرانسه در سال ۱۷۸۹ شکل گرفت و ناپلئون علیه امپراتوری فرانسه و نیروهای مخالف در اروپا اعلام جنگ کرد. به این ترتیب با فتوحات ناپلئون، فرانسه به سرعت به یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های اروپا تبدیل شد. اما با تهاجم ارتش روسیه در سال ۱۸۱۲، فاجعه‌ای رخ داد و ۶.۵ میلیون نفر در آن کشته شدند و فرانسه شکست خورد. به این ترتیب جنگ به پایان رسید و حکومت به بوربون‌ها برگردانده شد و توافق «کنسرت اروپا» شکل گرفت.