مدل پا، بیشتر از چیزی که، فکر می‌کنید می‌تواند درباره‌ی شما سخن بگوید. در اینجا به شخصیت شناسی بر اساس شکل پاها نگاهی خواهیم داشت.

مدل پای مصری

تمام انگشتان پا از بزرگ به کوچک به صورت یک خط مستقیم هستند و هر کدام از دیگری کوچک‌تر است. افرادی با این نوع پا انسان‌هایی پنهان‌کار و گوشه‌گیر بوده و به نوسانات خلقی هم دچار هستند.

مدل پای رومی

این نوع پا، متداول‌ترین شکل پا است. افرادی با این مدل پا، انسان‌هایی بسیار اجتماعی و خوش‌مشرب هستند. در دوران باستان این نوع پا نسبت به بقیه‌ی مدل‌های پا رایج‌تر بوده؛ به همین علت به مدل رومی نامیده شده است.

مدل پای دهقان

وقتی تمام انگشتان پا هم اندازه‌ی هم است، مدل پا زاویه‌دار به نظر می‌رسد. افرادی با این نوع پا، انسان‌هایی آرام، منطقی و کوشا هستند. معمولا می‌توانید به این افراد اعتماد کنید؛ چرا که آن‌ها به وعده‌های خود عمل می‌کنند.

مدل پای یونانی

در این حالت، دومین انگشت بلندتر از سایر انگشتان است. صاحبان این مدل پاها معمولا هنرمند و احساساتی هستند و تمایل به رهبری دارند. این شکل پا  اغلب در ورزشکاران دیده می‌شود.

انگشت کوچک پا حرکت نمی‌کند

این مدل پای شماست اگر، فقط با استفاده از دست خود می‌توانید انگشت کوچک پا را حرکت دهید (به وسیله‌ی ماهیچه‌ی خود انگشت حرکت نکند). افرادی با این نوع پا، زندگی آرام و حساب‌شده و قابل پیش بینی دارند. آن‌ها محافظه کار بوده و معتاد به کار کردن هستند.

انگشت کوچک پا حرکت می‌کند

کسانی که انگشت کوچک پا را با ماهیچه‌های انگشت خود می توانند حرکت دهند، شخصیتی کاملا متفاوت با گروه قبلی دارند. آن‌ها سخت‌گیر نیستند، ماجراجو بوده و مدام در حال تغییر هستند. معمولا آن‌ها نمی‌توانند آرام بگیرند. با این حال همیشه می‌توانید برای انجام بعضی کارهای دیوانه‌وار روی آن‌ها حساب کنید!

انگشت کوچک پا بسیار کوچک

صاحبان این گونه پا معمولا ترجیح می‌دهند که از نظرات عمومی سرپیچی کنند و هر چیزی را به شیوه‌ی خود انجام دهند.

سومین انگشت به بیرون کشیده شده است

افراد با این گونه پا ترجیح می‌دهند همه چیز را از قبل برنامه‌ریزی کنند. آن‌ها بسیار مرتب هستند و همه چیز را در هر شرایطی تحت کنترل خود در می‌آورند.

بین انگشتان دوم و سوم پا فاصله دارد

صاحبان این گونه پاها می‌توانند به خوبی منطق را از احساسات جدا کنند. آن‌ها دیپلمات‌ها، تحلیل‌گران و معامله‌گران عالی هستند.