احتمالی تصادف در سفرهای درون شهری و مسافرت وجود دارد و کودکان در مقابل سوانح رانندگی بسیار آسیب پذیرند؛ بنابراین برای ایمنی فرزند خود بر اجرای قواعد ایمنی تاکید کرده و با سهل انگاری آنان را قربانی نکنید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، در هنگام سفر،حین رانندگی در آغوش نگه داشتن نوزاد در داخل خودرو هرگز امن نیست زیرا با جزئی ترین تصادف ممکن است نوزاد از آغوش افراد خارج شود، حتی این احتمال وجود دارد که در هنگام برخورد، خود فرد به نوزاد آسیب وارد کند.

هرگز کودک را در حین رانندگی روی زانوی خود قرار ندهید.

همچنین بهتر است اگر قصد خرید یک صندلی ایمنی را دارید، دقت کنید صندلی مذکور متناسب با سن ، قد و جثه کودک باشد.

بهترین جا برای کودکان زیر ۱۲ سال، صندلی عقب خودرو است. صندلی جلوی خودرویی که کیسه­ هوای سرنشین آن فعال است، به هیچ عنوان مکان مناسبی برای نوزادان نیست.

برای نوزادان و کودکان ریز­جثه ای که وزن آنها کمتر از ۹ کیلوگرم است، حتما از صندلی مخصوص نوزادان استفاده کنید.

اگر صندلی کودک دارای تجهیزات اضافی (از قبیل میز و غیره...) است، دقت کنید این تجهیزات در مقابل صورت و گردن کودک قرار نگیرد.