ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی مانند ازدواج دائم امکان پذیر است ولی سه شرط مهم دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، قانون حمایت از خانواده، ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی ثبت را در سه مورد لازم دانسته است: 1- باردار شدن. 2- توافق طرفین.33-شرط ضمن عقد. بنابراین در سایر موارد الزامی برای ثبت ازدواج موقت وجود ندارد که البته عدم ثبت،‌اثبات ازدواج موقت را با دشواری مواجه می‌کند. امروزه اثبات این امر موضوع بسیاری از شکایت‌هایی است که زنان برای گرفتن حقوق خود خواهان اثبات رابطه زوجیت هستند و طبق قانون هر کسی ادعای زوجیت کند، باید این ادعای خود را با دلیل ثابت کند.

اثبات این امر نیز به شکل‌‌های مختلفی ممکن است که عبارتند از: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و نشانه‌‌ها، قسم. مهم‌ترین دلیل اثبات، اقرار است، اما اگر به هر دلیلی مرد اقرار نکرد،‌در صورت ثبت ازدواج موقت در دفاتر رسمی، می‌توان به سند موجود اقرار کرد. در صورت عدم ثبت ازدواج، اگر در هنگام عقد، شاهدان واجد شرایطی حضور داشتند، می‌توان به شهادت آنها استناد کرد و براساس قانون، ازدواج با شهادت دو مرد و یا یک مرد و دو زن قابل اثبات است. چهارمین راهکار قانونی اماره است. اماره اوضاع و احوالی است که به حکم قانون و یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. به عنوان مثال اگر مرد مبلغ مهریه را به صورت چک به زن پرداخت کرده باشد،‌زن می‌تواند آن را به دادگاه ارائه کند یا آنکه ثابت کند که مرد به منزل او رفت و آمد داشته است