احساسات بچه میمونی که مادرش را بر اثر اصابت خودرو از دست داده است، دیدنی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، این بچه میمون که مادرش را جلوی چشمش از دست می دهد، حاضر نیست از مادرش جدا شود.