مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ی جدیدی اعلام کرد که حاملین مواد مخدر طی شرایط خاصی اعدام نخواهند شد و تخفیف مجازات در خصوص آن‌ها اعمال می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری ۷۲۴، حسن نوروزی، سخنگوی کمسیسون قضایی مجلس طی نشستی در ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ اعلام کرد که مجازات حاملین مواد مخدر که پیش از این اعدام بود، حذف خواهد شد.

وی افزود: حذف اعدام در خصوص حالتی است که متهم، حمل مواد مخدر را به صورت باندی و مسلح انجام نداده باشد.

همچنین کسانی که طبق قانون پیشین به اعدام محکوم شده‌اند، در صورت داشتن شرایط تبصره اعدام برای آن‌ها اجرا نخواهد شد.

در خصوص حذف اعدام افرادی نظیر فروشندگان، تولیدکنندگان و توزیع کنندگان مواد مخدر هنوز مصوبه‌ی قطعی صادر نشده است و حکم قضایی این افراد در جلسه‌ی آینده‌ی کمیسیون مشخص خواهد شد.