حیوانات خانگی این روزها رفته رفته مبدل به عضوی از اعضای ثابت خانواده‌های بسیاری در گوشه و کنار جهان شده‌اند. تماشای جست و خیز و البته شیطنت‌های گاه و بیگاه آنها بخشی از جذابیت حضور حیوانات خانگی در کنار انسان است. اما گاهی آنها حتی پا را فراتر نهاده و قلب شما را به تسخیر خود درمی‌آورند.

مطالب مرتبط با کرونا در ۷۲۴پرس

اگر تجربه‌ی نگهداری از حیوانی خانگی را داشته باشید، شاید تصاویری که در ادامه به تماشای‌شان خواهیم نشست، چندان هم برای‌تان تازگی نداشته باشد. اما واقعیت این است که این گونه تصاویر را می‌توان بارها و بارها تماشا کرد و هر بار هم دوباره با دیدنش غرق شعف و لذت شد.

به نظر نمی‌رسد کلمات آن گونه که باید و شاید قادر به انتقال احساساتی باشند که این تصاویر در بیننده ایجاد می‌کنند. احساساتی همچون شعف، لذت و البته لبخندی که باید نثار این موجودات دوست داشتنی و بانمکی کرد که گویی آرام آرام ذوب شده و روی زمین پخش و پلا شده‌اند. فرقی نمی‌کند که این قیافه‌ی بامزه ناشی از چرت بعدازظهر، گرفتن حمام آفتاب و یا لذت بردن از ناز و نوازش باشد، در نهایت این تصاویر دیگر بار به ما یادآوری می‌کنند که حضور این کوچولوهای دوست داشتنی می‌تواند طعم و رنگ بهتری به زندگی ما ببخشند.

funny-animal-1
funny-animal-10
funny-animal-11
funny-animal-12
funny-animal-13
funny-animal-14
funny-animal-15
funny-animal-16
funny-animal-17
funny-animal-18
funny-animal-19
funny-animal-2
funny-animal-20
funny-animal-3
funny-animal-4
funny-animal-5
funny-animal-6
funny-animal-7
funny-animal-8
funny-animal-9