انسان‌ها در تمام طول دوران زندگی خود آرزوهای کوچک و بزرگی را در سر می‌پرورانند. گاهی محقق شدن این آرزوها به اندکی صبر و تلاش بیشتر نیازمند است و گاهی برای رسیدن به آرزویی باید همه چیز را به جان خرید.  این همان کاری است که پیرزنی ۹۹ ساله انجامش داده و به آرزوی چندین و چند ساله‌اش رسیده است.

مطالب مرتبط با کرونا در ۷۲۴پرس

پیرزنی ۹۹ ساله به نام «آنی» آرزو می‌کرد که پیش از مرگ برای یک بار هم که شده دستگیر و زندانی شود و خوشبختانه مأموران خوش قلب محلی نیز این آرزوی آنی را به واقعیت بدل کردند. آنها این بانوی سالمند را بازداشت و او را به ایستگاه پلیس محلی انتقال داده و اسباب شادمانی و رضایت او را فراهم کردند.

بر طبق اطلاعات اعلام شده در فیسبوک این ایستگاه پلیس، آنها بعد از انتقال آنی از خانه به ایستگاه پلیس او را برای مدت کوتاهی به سلول بازداشتگاه انتقال داده و به او دستبند زدند. بر اساس قانون شهروندان عادی اجازه حضور در سلول‌های بازداشتگاه را ندارند؛ اما مأموران برای آنی استثناء قائل شدند.

تماشای شادی و شعفی که بر صورت پر چین و چروک این بانوی سالخورده نمایان شده بود، بی‌شک ارزش یک بی‌توجهی کوچک به قوانین را داشت. آنی خوشحال بعداً به خانه بازگردانده شد تا ازین پس با خاطرات خوش این بازداشت کوتاه مدت، از هیجان و شادی خود لذت ببرد.