گاهی ممکن است افراد خودشیفته از نظر ما با اعتماد به نفس به نظر بیایند؛ حال آن که این طور نیست و نوع عملکرد این دو گروه با یکدیگر تفاوت بنیادین دارد. اینفوگرافی این مطلب، برخی از این تفاوت‌ها را نشان می‌دهد.