این روزها دادگاه‌ها پر از زوجینی است که زوجه به دلیل عدم خرجی توسط همسر گلایه مند است و زوج از دادن پرداخت خرجی خودداری می‌کند. بد نیست بدانید طبق قانون هر فردی که دارای استطاعت مالی بوده ونفقه زن خود را پرداخت نکند محکوم به حبس است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724،پرسش مخاطب وکیل آنلاین درباره خرجی ندادن مرد این است:

با سلام. همسرم پنج ماه است که از دادن خرجی خودداری می کند. آیا قانونا می توانم او را وادار به این کار کنم؟

پاسخ کارشناسان وکیل آنلاین:
مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده، ‌مصوب 1353.11.15، هر کس با داشتن استطاعت، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید به حبس‌جنحه‌ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
‌تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت استرداد شکایت یا وقوع طلاق
در مورد زوجه تعقیب جزایی یا اجرای مجازات‌موقوف خواهد شد.