این روزها مردم خراسان جنوبی در فراق رئیس‌جمهور شهید و سید محرومان به سوگ نشسته‌اند و برای دیدار با پیکر این شهید مطهر بی‌قراری می‌کنند.

به گزارش ۷۲۴پرس؛ این روزها نفس‌های شهر سخت تنگ است. این روزها آسمان هم بی‌قراری می‌کند و دلتنگی‌هایش را با قاصدک‌ها به باد می‌سپارد تا به گوش افلاکیان برسانند.

این روزها چشم دلم یک کشور گریان است. میخواهم از شهید خدمت بگویم؛ اما قلم عاجز از نوشتن است. از چه و چگونه بنویسم. از توجه به محرومان، هم‌دردی با نیازمندان، گام برداشتن در کورترین نقاط کشور... از کجا بگویم.

چگونه بسرایمت ای سید محرومان... بگذار سخنانم را از سلام آغاز کنم. سلامی از دیار محرومان... از لانو، نقطه صفر مرزی در شهرستان سربیشه... جایی که مردمانش نمی‌دانستند اولین دیدارشان با رئیس‌جمهور، آخرین دیدارشان است. روستایی محروم که هنوز جای قدم‌هایت پا می‌گذارند را گام‌هایت پاک و فراموش نشود.

اینجا هنوز منتظرت هستند. پیرمرد ۸۰ساله روستایی برایت طومارها درد دل کرده تا مرهم زخم‌هایش باشی... مادر گیسو سپید روستایی چشم‌انتظار سفر بعدی‌ات است تا برای دختران دم بختش جهیزیه‌ای مناسب تهیه کند.

کودک یتیم ۸ساله متنی از هویدای دل آماده کرده تا در بدو ورودت بخواند، باشد که دست پدری بر سرش بکشی و خشت خشت آرزوهایش را روی‌هم بگذاری.

کشاورزی با پاهایی پینه‌بسته که از سال‌ها کشاورزی و رنج و محنت به‌یادگارمانده، کیلومترها مسیر از نهبندان تا بیرجند را طی کرده تا از دیدنت محروم نشود.

اینجا، حتی کویر هم منتظر است تا با حمایتت، کام تشنه‌اش را سیراب کنی. مسئولان برای دور سوم سفرهایت به خراسان جنوبی برنامه‌ریزی کرده‌اند. اینجا همه منتظرند... رفتنت در خیالمان نمی‌گنجد.

آری، شنیده‌ایم که می‌آیی... منتظریم تا باابهت مردانه‌ات شانه‌های شهر را بلرزانی. منتظریم تا بوی حرم امام رضا (ع) را به سوغات بیاوری. منتظریم تا این بار دلتنگی‌هایمان را به امانت بسپاریم، باشد که به گوش خدا و ائمه برسانی.

ای عمود خیمه انقلاب، به عرش رفتنت مبارکت... بهشتی شدن خوش به حالت باشد. یاد تو را در عمق جان روشن نگه داشته‌ایم تا خوبی‌هایت، صبورانه‌هایت و مهربانی‌هایت را هیچگاه فراموش نکنیم.