در سیستم عامل iOS یا در واقع در آیفون و آیپدهای اپل می‌توان چند آیکون اپلیکیشن را هم‌زمان در صفحات خانه جابجا کرد! این کار با ترفندی ساده صورت می‌گیرد که شاید اپل مستقیماً به آن اشاره نکرده باشد و به همین دلیل اغلب کاربران آیفون از آن آگاه نیستند. در این مقاله به روش جابجا کردن آیکون چند اپ در یک مرحله می‌پردازیم.

برای جابجا کردن آیکون چند اپلیکیشن به صورت ‌همزمان و به عنوان مثال قرار دادن در یکی از صفحات خانه در مجاورت هم، ابتدا روی آیکون یکی از اپ‌های موردنظر در صفحه‌ی خانه تپ و مکث کنید تا آیکون‌ها در جای خود شروع به لرزش کنند. دقت کنید که تپ کردن با فشار زیاد عملکرد دیگری دارد و 3D Touch فعال می‌شود.

قدم بعدی تپ کردن روی یکی از آیکون‌ها و سپس درگ کردن آن به موقعیت دلخواه در همان صفحه‌ی خانه است.

برای اضافه کردن اپلیکیشن دیگر، انگشت اول خود را روی صفحه نگه دارید و از انگشت دیگر برای تپ کردن و روی آیکون اپ دوم استفاده کنید. به همین ترتیب می‌توان با استفاده از دو انگشت، آیکون اپ اول را نگه داشت و اپ‌ سوم و چهارم و ... را با انگشت دوم انتخاب کرد. هر آیکون جدیدی که روی آن تپ کنید، با انیمیشنی ساده روی آیکون اپ اول قرار می‌گیرد.

اکنون چند آیکون روی هم قرار گرفته را درگ کنید و در موقعیتی دلخواه رها کنید.

 

 دسته‌ی آیکون‌ها پس از برداشتن انگشت از روی صفحه، در موقعیت موردنظر گسترده و چیده می‌شود.