در پنجره‌ی Properties‌ فایل‌ها و فولدرها در سیستم عامل ویندوز گاهی به جای چک‌باکس Archive دکمه‌ای به اسم Advanced که به معنی مشخصه‌های پیشرفته است، جایگزین می‌شود اما کاربرد این دکمه چیست؟ در ادامه به این سوال پاسخ می‌دهیم.

روی فایل‌ها و پوشه‌ها راست کلیک کنید، گزینه‌ی Properties که خواص فایل را شامل می‌شود انتخاب کنید. ممکن است پنجره‌ای باز شود که بخش پایین آن به یکی از دو شکل زیر است:

 و حالت معمول:

تفاوت چیست و چرا دکمه‌ی مشخصه‌های پیشرفته نمایان می‌شود؟

با کلیک کردن روی دکمه‌ی Advanced دایلاگ‌باکسی نمایان می‌شود که به کمک آن می‌توان فایل‌ها و پوشه‌ها را رمزگذاری و فشرده کرد. دو چک‌باکس آخر به ترتیب برای فشرده کردن فایل و آزاد شدن فضای دیسک و رمزگذاری داده کاربرد دارد:

 

قابلیت فشرده‌سازی و رمزگذاری در تمام درایوها وجود ندارد و در حقیقت فایل‌هایی که روی درایوهایی با سیستم فایل NTFS‌ ذخیره شده‌اند قابلیت فشرده‌سازی و رمزگذاری دارند. سیستم فایل قدیمی FAT چنین قابلیتی ندارد و لذا گزینه‌ی Advanced‌ به چک‌باکس معمولی Archive تبدیل می‌شود.