همانند سایر سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی، گاهی شاید بخواهید از اسنپ‌چت نیز برای مدتی خارج شوید؛ اما زمانیکه تنها اپلیکیشن را پاک می‌کنید، هیچ‌کدام از مخاطبانتان متوجه عدم حضور شما نخواهند شد و همچنان برای شما پیام می‌فرستند. بهترین کار برای جلوگری از چنین اتفاقی دی‌اکتیو کردن اکانت یا پاک کردن آن است.

اما غیرفعال کردن اکانت دو حالت دارد: اگر تا ۳۰ روز بعد از دی‌اکتیو کردن اکانت Snapchat خود، دوباره حساب خود را فعال کنید؛ تمام مخاطبان شما همگام‌سازی می‌شوند و همان اکانت قبلی برای شما بازسازی می‌شود. اما اگر این غیرفعال بودن بیشتر از ۳۰ روز طول بکشد اکانت شما برای همیشه پاک خواهد شد.

با ورود به صفحه account management site، از طریق مرورگر خود و ورود به حساب کاربری می‌توانید مراحل غیرفعال کردن حساب کاربری را طی کنید.

بعد از ورود به حساب خود از بین گزینه‌های موجود، روی “Delet My Account” کلیک کنید.

دوباره اطلاعات ورود به حساب کاربریتان را وارد کنید و سپس روی “Continue” کلیک کنید.

اکنون حساب کاربری شما غیرفعال شده است؛ بیشتر از ۳۰ روز حساب خود را فعال نکنید تا برای همیشه حسابتان دی‌اکتیو شود.

قبل از موعد ۳۰ روزه، اگر بخواهید حساب خود را بازیابی کنید کافیست وارد اپلیکیشن در تلفن همراه خود شوید.

بسیاری از کاربران اسنپ‌چت را بدلیل همین قابلیت یک‌بار مصرفی آن‌هم در طول ۳۰ روز می‌پسندند؛ البته گفتنی است زمانیکه این غیرفعال بودن بیش از ۳۰ روز طول بکشد، هیچ اطلاعاتی از عکس و ... دیگر از شما باقی نمی‌ماند.