سرطان مغز یکی از بیماری هایی است که سلول های سرطانی در بافت مغز به صورت توده ای رشد می کنند و آشنایی با علائم این بیماری کمک شایان به اقدامات به موقع در جهت پیشگیری و درمان آن می‌کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، براساس تحقیقات محققان تشخیص نشانه های سرطان مغز با تغییر در فعالیت ایمنی خون نمایان می شود.

یک تیم تحقیقی طی پژوهشی در خصوص «سیتوکین ها»، پروتئین‌های که به کنترل سیستم ایمنی و مقابله با این بیماری کمک می کند، بررسی هایی را روی نمونه خون ۹۴۷ نفر که بعد از مدت ها مبتلا به بیماری سرطان مغز شدند، انجام دادند.

نتایج این آزمایشات حاکی از آن است افرادی که دچار این بیماری شده بودند، نسبت به دیگر افراد، میزان سیتوکین کمتری برای تعامل داشتند.

جودیت شوآرتزبوم اظهار کرد: تشخیص مراحل نخست رشد تومور بسیار حائز همیت است و در اقدامات بعدی بسیار کمک کننده خواهد بود؛ در صورت تشخیص زودهنگام این مراحل ، درمان رشد تومورها نیز بهتر صورت خواهد گرفت.