عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز بابیان اینکه درمان‌های موجود برای بیماری آلزایمر،کارساز نیستند، گفت: «با نشانگرهای زیستی، پلاسمایی و خونی می‌توان برای شناسایی زود‌هنگام این بیماری اقدام کرد».

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی 724، محمد خلج کندری،در خصوص پروژه آلزایمر که توسط ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی حمایت می‌شود گفت:هدف اصلی این تحقیق ارزیابی پتانسیل RNAهای بلند غیرکدکننده داخل شونده به عنوان نمایانگرهای زیستی و پلاسمایی در بیماری آلزایمر است.

وی افزود: با بوجود آمدن تغییرات جدید در مقدار آن ها می‌توان بیماری مذکور را زودتر ازموقع وقوع آن تشخیص داد.

وی از بوجود آمدن تغییر در ژن های مغز در ۲۰سال قبل از آغاز بیماری آلزایمر در افراد سخن گفت و افزود: با این وجود می‌توان تغییرات را در صورتی که خون کافی در سلول آزاد شده باشند، به موقع شناسایی کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز با بیان اینکه تاکنون نظیر این تحقیق در دنیا انجام نشده، گفت: اساس این پروژه به نوعی، از تحقیقات در خصوص بیماری سرطان بهره گرفته؛ چراکه طبق تحقیقات اخیر هر سلول ذراتی به نام اگزوزوم را از خودش به مایعات بین سلولی ودرنتیجه خون می‌فرستد که دارای مولکول های زیستی هستند.

خلج کندری موفقیت در انجام این طرح را مساوی با شناسایی زودهنگام بیماری آلزایمر در افراد دانست و و اظهار کرد: بررسی پلاسمای افراد می تواند به نوعی مانع یا به تاخیر افتادن این بیمار ی شود.

وی در خصوص داروهایی که برای این بیماری تجویز می شوندگفت: این نوع داروها مراحل نابود شدن سلول ها را به تعویق می اندازند و یاتنها در یک مدت کوتاه باعث قوت حافظه افراد می شوندکه در نهایت هیچ یک از آن ها برای درمان افراد کارساز نیست؛ چراکه تغییرات ناشی از وجود فراموشی در مغز غیر قابل برگشت می‌باشند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز گفت: این بیماری از لحاظ پاتولوژی برای محققان شناخته شده نیست و طی تحقیقات وکشفیات چند دهه اخیر، هنوز درمان قطعی برای آن عنوان نشده است.

وی ازقرارگیری این بیماری در دوسته زودهنگام و دیر هنگام سخن گفت و بیان کرد: دسته زودهنگام‌ها افرادی را شامل می‌شود که در ژن هایشان دچار تنش شده‌اند و در سن زیر ۴۵ سال به فراموشی مبتلا می‌شوند که در مجموع ۵ درصد بیماران در این دسته قرار می‌گیرند.

خلج کندری ادامه داد: دسته دیر هنگام نیز در سن بالای ۶۵ سال متوجه بیماری خود می‌شوند.