با پیگیری‌های سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان هزینه‌ی هر پیامک ۱۰ ریال کاهش پیدا کرد. بر اساس تبصره‌ی ۱۹ قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۴ به ازای هر پیامک مبلغ ۱۰ ریال از مشترکین دریافت شده و به حساب درآمد عمومی در خزانه‌داری کشور واریز می‌شد اما سال پیش این تبصره در قانون بودجه ذکر نشده بود و کماکان دریافت ۱۰ ریال پیگیری می‌شد.

سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده با توجه به اینکه تبصره‌ی دو سال پیش در سال گذشته و سال جاری وجود ندارد، دریافت ۱۰ ریال اضافی بابت ارسال هر پیامک را متوقف کرد. هر سه اپراتور تلفن همراه یعنی همراه اول، ایرانسل و رایتل این مبلغ اضافی را در سال ۹۵ دریافت کرده‌اند در حالی که مجوز قانونی برای این اقدام وجود نداشت.

سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده پس از توقف دریافت ۱۰ ریال اضافی از خرداد سال ۱۳۹۶ مشغول پیگیری استرداد وجوه دریافتی است و نتایج این پیگیری اعلام خواهد شد.