برای شکایت از وضعیت اینترنت خود می‌بایست به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور مراجعه کنیم. اما فکر می‌کنید  چند شکایت از اپراتورهای ADSL که پروانه‌ی فعالیت دارند ثبت شده است؟ آمار سه‌ماهه‌ی پایانی سال ۹۵ چیزی در حدود ۶۵۰۰ شکایت از اپراتورهای مختلف است که در ادامه به جزئیات آن اشاره می‌کنیم.

مشترکانی که سرویس ADSL از اپراتورهای مختلف دریافت کرده‌اند می‌توانند با سامانه‌ی ۱۹۵ تماس گرفته و شکایت‌های خود را ثبت کنند. در سه ماه پایانی سال ۹۵ مجموعاً ۶ هزار و ۵۴۳ شکایت ثبت شده و از این تعداد به ۶ هزار و ۴۲۷ شکایت پاسخ داده شده است. به عبارت دیگر درصد پاسخ‌گویی به شکایات ۹۸ درصد است و پیگیری‌ها به خوبی انجام شده است.

در جدول زیر تعداد شکایاتی که از اپراتورهای مختلف شده را مشاهده می‌کنید:

نام اپراتور

تعداد

شکایات

رسیدگی

شده

درصد شکایات

رسیدگی شده

در دست

بررسی

درصد شکایات

در دست بررسی

رسیدگی

نشده

درصد شکایات

رسیدگی نشده

درصد تعداد

شکایات به مشترکین

حلما گستر خاورمیانه

28

28

100

0

0

0

0.00

0.031

آریا رسانه تدبیر

412

390

94.66

20

5.34

2

0.49

0.040

لایزر

18

18

100.00

0

0.00

0

0.00

0.043

انتقال داده های رهام داتک

40

38

95.00

2

5.50

0

0.00

0.046

پارسان لین ارتباطات

326

320

98.16

5

1.69

1

0.31

0.054

داده گستر عصر نوین

196

194

98.98

2

1.12

0

0.00

0.058

انتقال داده های ندا گستر صبا

202

199

98.51

3

1.63

0

0.00

0.063

شرکت مخابرات ایران

3144

3074

97.77

59

2.06

11

0.35

0.067

پیشگامان توسعه ارتباطات

226

225

99.56

1

0.49

0

0.00

0.076

انتقال داده های آسیا تک

1234

1233

99.92

1

0.09

0

0.00

0.140

داده پردازی فن آوا

717

708

98.74

9

1.38

0

0.00

0.562