ایلان ماسک در توییتر خود خبر از خورشیدی شدن تمام ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی تسلاموتورز داد؛ وی با بیان اینکه تمامی ایستگاه‌ها مجهز به سلول خورشیدی می‌شوند، اعلام کرد تسلا قصد دارد تا دسترسی ایستگاه‌های شارژ را بطور کامل از برق شهر قطع و با قرار دادن باتری‌های ذخیره‌کننده‌ی انرژی خورشیدی این ایستگاه‌ها را همیشه در حالت شارژ نگه دارد.

این خبر به‌دنبال خبر افزایش ایستگاه‌های شارژ تسلاموتورز می‌تواند نوید یکی از پاک‌ترین محصولات تولید شده را به تمام جهان دهد؛ زیرا با خورشیدی شدن ایستگاه‌ها دیگر هیچ انرژی مخربی برای راه افتادن این خودروها وجود نخواهد داشت. قرار است تا پایان سال ۲۰۱۷ تعداد ایستگاه‌های شارژ در ایالات متحده به ۱۰ هزار ایستگاه برسد.

استقبال خوب از محصولات تولیدی این شرکت به مراتب نیاز به بیشتر شدن ایستگاه‌ها را فراهم می‌آورد. باید منتظر ماند تا ببینیم این طرح طی چه مدت بصورت کامل اجرایی خواهد شد.