بیمه‌ی شخص ثالث برای خودروهای صفر به زودی یک ماهه می‌شود. سندیکای بیمه‌گران در جلسه‌ی اخیر خود وضعیت بیمه‌نامه‌ی شخص ثالث را بررسی کرده و طرح بیمه‌نامه‌ی یک ماهه را تصویب کرده است. این طرح به زودی اجرایی می‌شود.

به موجب طرح جدید خودروهای صفر کیلومتر تا یک ماه پس از شماره‌گذاری بیمه‌ی شخص ثالث خواهند داشت. به این ترتیب کسانی که خودروی جدید خریداری می‌کنند، می‌توانند ظرف مدت یک ماه با برخورداری از بیمه‌ی شخص ثالث برای ثبت‌نام یک‌ساله و تمدید آن اقدام کنند.