بهترین اپ نقشه‌ی مترو شاید امکانات بسیار خوب و طراحی عالی داشته باشد اما کمتر نقشه‌ای مثل Google Maps کامل و بروز است. ممکن است به زودی محبوب‌ترین اپلیکیشن نقشه‌ی اندروید نقشه‌ی مترو و ایستگاه‌های کامل آن را نیز نمایش دهد.

گوگل مپس با توجه به تصاویر فاش شده نقشه‌ی مترو و ایستگاه‌های نیویورک و ایستگاه پنسیلوانیا را نمایش می‌دهد. البته این ویژگی در نسخه‌ی موبایل مشاهده شده است و نه گوگل مپس دستاپی. ایستگاه‌های متروی توکیو و یوکوهاما و اوساکای ژاپن نیز در گوگل مپس پدیدار شده است.

به نظر می‌رسد که گوگل می‌خواهد ایستگاه‌های مترو را نیز در گوگل مپس نمایش دهد.