تفاوت‌های iOS 11 و iOS 10 صرفاً اضافه شدن قابلیت‌های جدید نیست بلکه در ظاهر بخش‌های مختلف این دو سیستم عامل تفاوت‌های زیادی دیده می‌شود. در ادامه به مقایسه‌ی تصویری بخش‌های مختلف iOS 10 و iOS 11 می‌پردازیم و تفاوت‌ها را دقیق‌تر بررسی می‌کنیم. با ما باشید.

در تصاویر زیر iOS 11 در سمت چپ و iOS 10‌ در سمت راست و کنار هم قرار گرفته‌اند. تفاوت‌های ظاهری این دو سیستم عامل را از نگاه تصاویر تماشا کنید: