ظرف غذا هم مثل گجت‌های عجیب امروزی می‌تواند شکلی نامتعارف داشته باشد. مثلاً به جای یک ظرف مکعب مستطیلی می‌توان از ظرفی کروی استفاده کرد که از نظر طراحی نیز برای حمل کردن ساده‌تر است.

ثینک‌گیک ظرف غذای کروی‌شکل جدید را با قیمت ۲۰ دلار به فروش می‌رساند. این ظرف غذا به شکل یک پوک‌بال غول‌آسا است و یک دستگیره‌ی خوب هم برای حمل کردن آن طراحی شده است. می‌توان درب این گجت را با فشار دادن دکمه‌ی مربوطه باز کرد و به عبارت دیگر احتمال باز شدن ناگهانی درب وجود ندارد.

با وجود طراحی گرد مطمئناً این ظرف غذا برای هندوانه و طالبی و غذاهای نسبتاً کروی‌شکل بهینه‌تر است و در آن نمی‌توان یک پیتزای بزرگ جای داد.