فضاپیمای Cassini متوجه یک فضای خالی غیرمنتظره مابین سیاره زحل و حلقه‌های دورش شده است. محققین ناسا فضای بین زحل و حلقه‌هایش را یک فضای خالی نمی‌دانستند اما شواهد از خالی بودن این فاصله‌ی بزرگ خبر می‌دهد.

این کشف توسط فضاپیمای کاسینی، در اولین گذر خود از این فضای خالی در ۲۶ آوریل اتفاق افتاد. برخلاف انتظار محققین که تصور می‌کردند این فضا مملو از گرد و غبار باشد، فضاپیما هیچ اثری از غبار در این فضا پیدا نکرد. دانشمندان ناسا بدلیل پیش‌بینی ذرات معلق زیاد در این فضا سپرهای دفاعی اولیه برای جلوگیری از برخورد با این فضاپیما را در جلوی آن قرار داده بودند؛‌ زیرا حتی ذرات کوچک هم در آن شرایط می‌توانند سبب آسیب دیدن فضاپیما شوند. برای اثبات تحقیقات ناسا اقدام به ضبط صوت و ویدیو این جستجو فضایی فضاپیمای خود پرداخته است. در فایل صوتی ارسالی صداهایی که مطمئناً بدلیل برخورد فضاپیما به ذرات معلق است شنیده می‌شود، البته این ذرات آنقدر ناچیز بوده‌اند که دانشمندان ناسا کاسینی را برای دومین بار به این منطقه بفرستند.