ناسا محیط گلخانه‌ای جالبی برای فضانوردان مریخ طراحی کرده که قابلیت توسعه دارد و در محیط بهینه‌شده‌ی آن گیاهانی که برای فضانوردان بیشترین خواص را دارد، کشت می‌شود.

ناسا در تصاویری جدیدی که منتشر کرده، یک گلخانه‌ی بزرگ‌شدنی را نشان می‌دهد، گلخانه‌ای که برای فضانوردان طراحی شده تا بتوانند در محیطی شبیه محیط زمین به کشت محصولات کشاورزی بپردازند.

این نمونه‌ی اولین حاصل چندین تحقیق و بررسی مختلف است و هدف شناسایی بهترین مواد غذایی برای کاشت و برداشت در فضای گلخانه‌ای و در سیاره‌ای دیگر است. حتی شاید در آینده ماه هم محل سکونت زمینی‌ها باشد و از این گلخانه‌ی جالب استفاده شود.

توجه کنید که تنها مقصود گلخانه تولید مواد غذایی نیست. گلخانه از یک سو اکسیژن تولید می‌کند (گازی که برای تنفس ضروری است) و از سوی دیگر دی‌اکسیدکربن هوا را جذب می‌کند تا از کربن آن برای رشد گیاهان استفاده شود. لذا گلخانه تکمیل‌کننده‌ی حلقه‌ی تبدیل اکسیژن و دی‌اکسیدکربن به یکدیگر است.