کرم پیله‌ساز بید (Galleria mellonella) پدیده‌ی جالب دنیای حشرات، ممکن است آلودگی‌های زیست‌محیطی از نوع پلاستیک را کاهش دهند. پلاستیک ماده‌ای است که بسیار کند جذب محیط زیست می‌شود و یک آلودگی جدی است. محققین دانشگاه کمبریج به استفاده از کرم پیله‌ساز برای کاهش آلودگی پلاستیکی امیدوار هستند.

محققین دانشگاه کمبریج در بررسی اخیر خود به این نتیجه رسیده‌اند که لارو بید که موم کندوی عسل را می‌خورد، پلاستیک را هم خورده و آن را تجزیه می‌کند! به این ترتیب ممکن است برخی حشرات دیگر هم بتوانند پیوندهای شیمیایی ترکیبات مختلف پلاستیک را شکسته و راهی برای تجزیه‌ی سریع در محیط زیست فراهم شود.

هر سال چیزی در حدود ۸۰ میلیون تن پلاستیک از نوع پلی اتیلن که خود شامل پلاستیک‌های مختلف با وزن و انعطاف کم و زیاد است، تولید می‌شود. تجزیه‌ی پلی اتیلن آن قدر کند است که شاید صدها سال زمان برای تجزیه‌ی کامل لازم باشد. محققین دانشگاه کمبریج متوجه شده‌اند که کرم پیله‌ساز بید در کمتر از یک ساعت کیسه‌های پلاستیکی را سوراخ می‌کند!

مطالعات بعدی برای بررسی فرآیندهای شیمیایی که احتمالاً در بدن کرم صورت می‌گیرد و پلاستیک را تجزیه می‌کند، ادامه خواهد یافت.