بانداژ هوشمند! پدیده‌ی جدیدی که با کمک نانوحسگرها و ارتباط بی‌سیم از طریق شبکه‌ی مخابراتی نسل پنجم، پزشکان را در رهگیری وضعیت زخم‌ها یاری می‌کند. این بانداژ عجیب قرار است به زودی مراحل کاربری آزمایشی را طی کند.

دانشگاه Swansea انگلستان می‌خواهد در سال جدید بانداژ هوشمند خویش را آزمایش کند. در این بانداژ نانوحسگرهایی تعبیه شده که برای بررسی وضعیت زخم‌ها کاربرد دارد. گزارش وضعیت از طریق ارتباط بی‌سیم و شبکه‌های مخابراتی صورت می‌گیرد. پزشک با بررسی گزارش درمان زخم، تصمیمات بعدی را می‌گیرد. معمولاً زخم بیمارانی که فعالیت بدنی دارند و گردش خون بیشتر است، سریع‌تر درمان می‌شود. با بانداژ هوشمند می‌توان سرعت درمان زخم‌ها را ساده‌تر بررسی کرد. بانداژ هوشمند به کمک پرینترهای سه‌بعدی تولید می‌شود تا هزینه‌ها کاهش پیدا کند.